pacelaton karo kanca

Menampilkan 1 total artikel yang terkait dengan ‘pacelaton karo kanca’

Cerita bahasa jawa

Cerita bahasa jawa

...ah sing jenennge Danu.dheweke seneng sinau gawe dolanan sing tradisional.Sakwise mulih sekolah danu mlaku mulih karo kanca-kancane . Omahe Danu ora adoh saka sekolahane,kira-kira telung kilometer saka sekolahan . Ing tengah ndalan Danu ngerti mas Dodi lagi golek kayu...